Pár nadšenců založilo kroužek kaktusářů, s názvem Carnegia, v roce 1967. Mezi významné zakládající členy patřil František Ryška z Buchlovic, který se také stal prvním předsedou spolku. Tenkrát měli kaktusáři oporu v Závodním klubu Let Kunovice. Dalším předsedou spolku byl pan Ovčáček a poté pan Kuřimský. V té době jsme měli kolem čtyřiceti členů. Po otevření Klubu pracujících, dnešního Klubu kultury, přešli kaktusáři do jeho náruče. Předsedou se stal Jiří Mráček. Rok 1989 se stal zlomový v mnoha směrech. Také v tom, že z našich řad ubylo členů z důvodu jiných zájmů, povinností nebo prostého honu za majetkem. Po nenadálém úmrtí Jiřího Mráčka převzal předsedování klubu ing. Čadek Karel.

V současné době máme šestnáct aktivních členů. Scházíme se, mimo červenec a srpen, každé první pondělí v měsíci, v Redutě. Program tvoří přednášky v podobě promítání snímků z nalezišť kaktusů, z kaktusářských akcí nebo ze sbírek kaktusářů. Schůzek se může zúčastnit každý, kdo má o kaktusy zájem, nebo jen tak ze zvědavosti. Mezi zajímavosti patří diskuse o tom, jak se dá z malého semínka vypěstovat květuschopná rostlina. A že je to pro některé členy spíš kůň, než koníček svědčí i to, že dva z nich se vypravili do domoviny kaktusů. Jeden do Chile druhý do Mexika.

Pokud má někdo zájem o kaktusy, ať se klidně přijde podívat mezi nás. Bude vítán.